סיכום — הקווים הסיפוריים בחו"ל בהשוואה לארץ

מה יעשות ו יכרווותי הורניוימ ו פרי ה יכרווות / 173 לארץ, בעיקר בארצות הברית, ולכן אינם נראים שם כה חתרניים . זאת לא רק לגבי נרטיב אישי המציג טלטלה מתמדת ולא מגמה ברורה של יציבות וחוזק, כפי שרווח בארץ, אלא גם במובנים אחרים . לדוגמה, מרבית הכותבים שהובאו כאן הציגו את דרך המחתרת הלוחמת בגטאות או דרך הפרטיזנים כאפשרית רק לצעירים רווקים וחזקים . לעומתה, דרך ההישרדות במסתורים ובדרכי מִרמה ושוחד מוצגת כתואמת את התקופה וכלגיטימית . רובם הקדישו בספרם מילים חמות למרד גטו ורשה ככזה שעודד את רוחם וזקף את קומתם, אך התייחסו למאבק ההישרדות של כלל היהודים בכבוד רב . התרבות האמריקאית שהציבה את הפרט ואת עולמו האישי במרכז, אִפשרה לכותבים לבטא את סבלם ואת חולשותיהם מבלי להתנצל על כך . תופעה זאת בולטת לדוגמה בתיאורים החושפניים של מקרי הניצול וההשפלה שחוו נשים במחנות הריכוז, שעליהם כתבו בארצות הברית גיזלה פרל ואחרות, כבר בשנים מוקדמות . תיאורים מסוג זה לא הופיעו אצל כותבות בארץ . 262 בכתיבה של הניצולים בחוץ לארץ בולט אלמנט שונה נוסף — בסיום הספר מתואר משבר קשה שהכותבים נקלעו אליו בתום המלחמה . רבים מאלה שהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד