הנרטיבים בקבוצת הביקורת — מארצות הברית וארגנטינה

מה יעשות ו יכרווותי הורניוימ ו פרי ה יכרווות / 165 כמו בקבוצת המדגם מישראל שמטופלת בפרק זה העוסק בקווים הסיפוריים, גם כאן נבדקים כמה ספרים כמקרי מבחן . לקבוצת המדגם נבחרו חמישה ספרים מארצות הברית וחמישה ספרים מארגנטינה . הקריטריונים לבחירת הספרים לא היו הקווים הסיפוריים, שלא היו ברורים עדיין בשלב המקדמי, אלא ניסיון להביא מגוון רחב של כותבים בגילים שונים ומשני המינים, שהשתייכו למגוון קבוצות חברתיות וממקומות מוצא שונים, וכן כותבים שעברו התנסויות שונות בזמן השואה . קבוצת המדגם מקבוצת הביקורת — 10 ספרים, נבחרה מתוך 40 ספרי זיכרונות שכתבו ניצולים ששהו באירופה הכבושה בידי הנאצים . 228 הספרים נכתבו ביידיש או באנגלית . אביא כאן רק מספר דוגמאות כדי להמחיש את המסקנות העיקריות מההשוואה לכתיבה בארץ . הקווים הסיפוריים במדגם מארצות הברית לספרים במדגם מארצות הברית נבחרו חמישה כותבים : שני לוחמי מחתרת, צעירה ומבוגר . בחור דתי מברטיסלבה ששרד במחנה ריכוז, רב מגליציה ששרד בבריחה והסתתרות, ורופאת נשים מטרנסילבניה שהועסקה על ידי מנגלה באושוויץ . אביא 2 דוגמאות המעידות על קווים מאפיינים רווחים בספריהם של 4 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד