"הכול יש לספר, לשפוך כל מרי הימים וקלונם" — קו סיפורי חתרני

מה יעשות ו יכרווותי הורניוימ ו פרי ה יכרווות / 147 מאפיין אחר בספריהם של השלושה הוא הכתיבה הספרותית . שלושתם היו סופרים מוכרים, ולכך אפשר לייחס את המורכבות ואת ההתבוננות הרגישה והאנושית בה תיארו את חוויית השואה שעליה כתבו, באופן שאינו מאפיין את רוב האחרים . הם עיצבו את דמותם בסיפור השואה שלהם כדמות מתייסרת, החווה לסירוגין מצבי חוזק וחולשה, ושורדת את השואה במקרה ולא הודות לתכונות נפש נעלות . דמות אדם המתלבט בדילמות מוסריות קשות ונזקק לתמיכת אחרים . כזה המתגלה לעתים קרובות כאנטי גיבור יותר מאשר כגיבור . מרדכי שטריגלר נולד ב- 1921 למשפחה חסידית . בצעירותו נשלח לישיבה ואף הוסמך בגיל מוקדם מאוד לרבנות . ערב המלחמה היה עוזר- רב בוורשה . בשואה התגלגל בין כמה מחנות ריכוז . ב- 1945 , לאחר שחרורו ממחנה בוכנוואלד, נשלח לפריז כמלווה לילדים יהודים ששרדו במחנה . בפריז החל לעבוד בעיתון של תנועת "פועלי ציון ימין", והחל לכתוב על השואה . ב- 1947 התפרסם ספרו הראשון נרות שאֻכלו 173 בעברית בארץ ישראל וביידיש בארגנטינה . מאוחר יותר היה ספר זה לחלק מסדרה בת שישה כרכים על השואה, שנשאה שם זה . בשנים הראשונות ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד