"הכול היו מתוחים וציפו למוצא פי" — קו סיפורִי הגיבור המוסרי (ההרואי והחיובי)

128 / המיית הציפור, שאגת הצער בריאיון עִמה נשאלה רוזן לגבי השינוי בתיאור דמותה במהלך השואה, מילדה מבוהלת לגיבורה . היא אמרה שכך הרגישה בעת הכתיבה . בכך רצתה לבטא את ניצחון הניצולים היהודים על הגרמנים, וראתה בסיפור מעין דרך לנקום בנאצים . חשוב היה לה להראות שבחרה להיאבק על החיים נגד גזרת ההשמדה, ולא למות על קידוש השם . 104 סיכום הקו הסיפורי של "הגיבור המוסרי" חוקרים שחקרו כיצד מופעל העיקרון הנרטיבי מציינים שהדימוי המוסרי הכרחי לכותבי העדות בבניית הזהות המתוקנת אחרי הטראומה . 105 לדוגמה, אילה יחזקאל, שחקרה סיפורי חיים של ניצולי שואה שעלו מהונגריה, הצביעה על קיומו של קו סיפורי חיובי רווח בקִרבם, המבטא תחושה של הצלחה וגבורה, ונלווה אליו לרוב גם פן חיובי של ההיבט המוסרי . היא הראתה איך נוטים המספרים "לתקן" בעקביות אירועים משפילים, כך שיוצגו כסיפורי הצלחה . 106 בסיפוריהם של הכותבים שתוארו בסעיף זה מופיעים לא אחת מצבים שבהם ביצעו הכותבים "החלקה" של דמותם או של פעולותיהם, כדי לא לפגוע בדימוי המוסרי שחשוב היה להם להדגיש . מעניין לבחון את הנאמר כאן גם לאורו של מחקר אחר, שעסק בעדויותיהם של גברים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד