מבוא

98 / המיית הציפור, שאגת הצער בני אדם . . . לסיפור יש התחלה, אמצע, וסוף ( או תחושה של סוף ) . הסיפור מתלכד לשלם בעזרת דפוסים מזוהים של אירועים שנקראים עלילות . מצבים אנושיים קשים וניסיונות למצוא פתרונות, הִנם מרכיבים מרכזיים של מבנה העלילה" . 4 צורת הנרטיב היא אוניברסלית, לכן היא מתאימה גם להבנת הפעולות של האחרים ולהבנת העצמי ביחסיו עם אחרים . שרלוטה לינדה ( C . Linde ) , סוציולוגית העוסקת ב"סיפורי חיים" ובתפקידם בהגדרת הזהות של היחיד בתוך ההקשר החברתי, טענה, כי על אדם להיות חלק מחברה כדי להגדיר את ייחודו ואת ה"עצמי" שלו . השתקפות העצמי בנרטיב נוצרת באמצעות ההפרדה בין המסַפֵּר לבין גיבור הנרטיב . הדבר מאפשר למספר לצפות, לשקף, ולתקן את העצמי תוך כדי יצירתו . הצורך להגדיר עצמו באמצעות הנרטיב "אדם טוב", גם הוא מבטא תהליך של הערכה מחדש שהוא מבצע אל מול הנורמות החברתיות המגדירות את זהותו . 5 כך עובר מהלך חייו של האדם תהליך של "העללה" ( emplotment ) , המגבש אותו למכלול, מקנה לו לכידות וכך הוא מעניק משמעות לסדר האירועים וליחסים ביניהם . הצלחה ביצירת רצף עלילה נותנת למספר הרגשה של זהות רצופה ומ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד