פרק רביעי: "מה לעשות בזיכרונות?" הנרטיבים בספרי הזיכרונות