"היאך נותרת בחיים?" — שאלת ההישרדות

בשווימ היו ירכי המאוקב ה ייצוגימ ושיה השואה / 91 הוא המשיך והתנצל על כי אף שהיה חבר במחתרת הלוחמת בגטו לא זכה להגיע ללחימה, כי נלקח במפתיע למחנה ריכוז מבלי שיכול היה לעשות דבר . ושוב תיאר דבורז'צקי מקרים במחנה בהם כיפר על "היעדרותו מהמרד", בכך שהציל כרופא חיי מועמדים למוות, בהערימו על הגרמנים, תוך סיכון עצמי רב . נדמה שהרשימה כולה נכתבה כביטוי להתייסרות פנימית חריפה של הניצול שמצא את עצמו יחיד בחיים מכל משפחתו, חבריו וקהילתו . בסוף הרשימה אף צוין שנכתבה כבר באוגוסט 1945 , בפריז . דבורז'צקי הִרבה לכתוב רשימות בעיתון שארית הפלֵטה ( אונזער ווארט ) בפריז, בשנתיים הראשונות אחרי השחרור . שם מתח לא פעם ביקורת על הניצולים שהטילו דופי באופן הישרדותם של יהודים בשואה . 61 השאלה "איך ניצלת", ככזו המסתירה חשד להתנהגות בלתי מוסרית, כמו גם הביטוי "כצאן לטבח", רווחו בחברת הניצולים עוד לפני עלייתם ארצה . אולם יש ברשימתו גם התייחסות לביקורת שהִפנו כלפי הניצולים אלה שלא היו "שם" . עניין זה בא לידי ביטוי בכתיבה האפולוגטית בשאלת חלקו בהתנגדות האקטיבית, ויותר מכך — לקראת סוף הרשימה כתב : עונה לי מצפוני . . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד