פרק שלישי: "שונים היו דרכי המאבק" — ייצוגים בשיח השואה