פרק שני: עדות כניסיון לתת משמעות — מאפייני הכתיבה והכותבים של ספרי הזכרונות