קליטת ניצולי השואה בארץ

24 / המיית הציפור, שאגת הצער בפרט, וביישוב בכלל, בחיבוק חם ובנכונות להקשיב לדבריהם . דינה פורת מתארת את בואה לארץ של רוז'קה קורצ'אק, מהנהגת המחתרת בגטו וילנה, בינואר 1945 , ואת המפגשים שלה עם יחידות של הפלמ"ח ועם חברות ההגנה : "בעיני כל אלה היא הייתה 'פלמ"חניקית מהגולה', התגלמות היכולת לפרוץ את מגבלות התנאים" . 15 באשר לציפיות ביישוב הארץ ישראלי כלפי שאר עולי שארית הפלֵטה : מפעם לפעם נשמעו דברים חמים בדבר הצורך לגלות הבנה כלפי מצבם המיוחד ולא לתבוע מהם להשתנות ולהשתלב מיד בבניין הארץ, 16 אך עמדת מרבית הוותיקים כלפי הניצולים הייתה הפוכה לגמרי — הניצולים נתבעו להצטרף למשימה של "בניית האומה" . הקשיים של העולים נתפשו כשלב ראשוני והכרחי בתהליך הקליטה . ותיקים רבים חשו שהם יודעים טוב יותר מהעולים החדשים למה הם זקוקים, ומן הראוי שהעולים יאזינו וינהגו בהתאם . רק ארץ ישראל תרפאם מזיכרונות העבר הקשים . לעוסקים בקליטה קשה היה להשלים עם העובדה, שרק שליש מן העולים הצטרפו להסתדרות העובדים, וכי שיעור כה קטן מקרב העולים פנה לעבודה בחקלאות בקיבוצים או במושבים . 17 כ- 23,800 עולים חדשים, רובם ניצולי שוא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד