פרק ראשון: הבאים מארץ "שם" — ניצולי השואה במפגשם עם הארץ