מבוא

12 / המיית הציפור, שאגת הצער האמפירי, אלא גם ללמוד לקרוא אותו ; לקרוא אותו במקביל 2 לקריאת הטקסט וכחלק ממנו . יש הבחנה ברורה בין כתיבה אוטוביוגרפית של האדם שהתנסה בחוויות עליהן הוא מספר, לבין כתיבה ביוגרפית באמצעות כלי שני . כתיבת זיכרונות שונה באופייה גם מעדוּת הניתנת למראיין המכוון את העד בשאלותיו ועל פי צרכיו . הכתיבה האוטוביוגרפית מקנה לטקסט תכונות מיוחדות המבדילות אותו גם מן היומן . במעבר מזיכרונו של המחבר אל הגִרסה הכתובה פועלים תהליכים פסיכולוגיים לצד עקרונות אסתטיים, אידיאולוגיים ואחרים, במגוון רמות מודעות מצד המחבר . מתוך עמדת הכתיבה העכשווית חותר הכותב להסביר אירועים בעברו ולהקנות להם משמעויות אחרות . הטקסט האוטוביוגרפי הוא מקור היסטורי ייחודי המשקף את נקודת המבט ממנה משקיף הכותב על עברו . בספר ייבחן סיפור העבר האישי 3 והקולקטיבי של הכותבים, כפי שהוא משתקף בזיכרונותיהם . השאלה אינה, אפוא, מהי האמת ההיסטורית שהסיפור משקף, אלא כיצד משרתת האסטרטגיה שביסוד הסיפור את מטרותיו ואת תודעתו של המספר . כפי שמציין דומיניק לה קפרה ( La Capra ) : "חשיבות העדויות נעשית גלויה יותר כשבוחנים א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד