פתח דבר

10 / המיית הציפור, שאגת הצער ברצוני להודות לחוקרים ועמיתים שהואילו לייעץ לי ולשתף אותי במחקריהם ותודה מקרב לב לצוותי הארכיונים והספריות שקיבלו אותי תמיד במאור פנים ונכונות לסייע . בהוצאת הספר לאור תמכו — היחידה למחקר במכללת אורנים, אוניברסיטת תל אביב בעזרת מלגה מקרן יורן-שניצר, ומלגת קרן עגיט מטעם ההסתדרות החדשה . אני מבקשת להודות לארגונים אלה על תמיכתם הנאמנה . על עריכת הספר והבאתו לדפוס שקדה רבות לאה שׂניר, תרמו בקריאתם והערותיהם הבונות כמה מחברותַי וחברַי ומבני משפחתי . תודתי והערכתי הרבה נתונה להם . ומעל הכול תודה על התמיכה ללא תנאי, הסבלנות והעידוד, לבנותי האהובות — נעם, שירה ועדן, ולמיכה, אישי, יקירי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד