המיית הציפור, שאגת הצער - דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבתם של ניצולי השואה

ענת ליבנה דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבת ניצולי השואה ענת ליבנה המיית הציפור, שאגת הצער דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבתם של ניצולי השואה הספר יצא לאור בסיוע : מענק קרן עגיט, ההסתדרות החדשה מלגת קרן יורן-שניצר, אוניברסיטת תל אביב המכללה האקדמית לחינוך — "אורנים" ענת ליבנה המיית הציפור, שאגת הצער דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבתם של ניצולי השואה הוצאת הקיבוץ המאוחד Anat Livne Murmurs of the Dove, The Roar of Sorrow Ways of shaping memory in Holocaust survivors’ writing ערכה והביאה לדפוס : לאה שׂניר עיצוב העטיפה רוחמה שׁ . על העטיפה Repose, 1908 by Pablo Picasso Succession Picasso 2015 © Digital Image © ( 2015 ) The Museum of Modern Art / Scala, Florence אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור . מסת"ב : 1 - 0760 - 02 - 965 - 978 © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד : ס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד