תוכן העניינים

11 | על "שירת הציפורים ( עיבוד נתונים 0 ) " 49 12 | הארוטיקה בשירת מאיה בז'רנו 55 13 | מושא האהבה והייעוד הרוחני 59 14 | על 'מזמורי איוב' 63 משירי מאיה בז'רנו 69  אל הספר
הקיבוץ המאוחד