ארבעה־עשר אֶטיוּדים על שירת מאיה בז'רנו ומבחר משיריה

גבריאל מוקד ארבעה-עשר אֶטיוּדים על שירת מאיה בז'רנו ומבחר משיריה תודה מיוחדת לאסתר ומיכאל פירָק על סיועם בהוצאת ספר זה לאור גבריאל מוקד ארבעה-עשר אֶטיוּדים על שירת מאיה בז'רנו ומבחר משיריה הוצאת הקיבוץ המאוחד Gabriel Moked Fourteen Etudes on the Poetry of Maya Bejerano and a Selection of Poems הביא לדפוס : יואב רוזן עיצוב העטיפה : דוד בן הרא"ש צילום המשוררת : אוסף פרטי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד All rights reserved by © Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . Printed in Israel, 2018 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . נדפס בתל אביב, תשע"ח www . kibutz - poalim . co . il  אל הספר