ג. גם יהודים

63 אותה עצמה מנסה רומקובסקי לאנוס, אולם היא אינה מדווחת אם הצליח במזימתו . 123 תיקוף לטענותיה של אייכנגרין לפיהן רומקובסקי נהג להתעלל מינית בילדים שחסו בבית-היתומים ניתן למצוא במקורות נוספים מאותה תקופה . כך למשל, רופא העור ד"ר אדוארד רייכר, שהיה שכנו של רומקובסקי, כתב ביומנו כי הוזמן לבית היתומים לבדוק ילדה בת שמונה שסבלה מכאבים לא מאובחנים והתברר שהיא סובלת מזיבה ; הרופא הציע לבדוק את כל הילדים ולטפל באלו שנדבקו בבית החולים, אולם רומקובסקי סירב ועמד על כך שהילדים יטופלו בבית היתומים — רק מאוחר יותר הבין הרופא כי מן הסתם חשש רומקובסקי שאשפוזם של הילדים החולים במחלת מין יביא להאשמתו בהתעללות מינית . 124 כיצד, אם כן, עלינו לזכור את רומקובסקי, מלך היהודים מגטו לודז' ? כמנהיג בעל תושייה בארגון מקומות עבודה עבור היהודים שנכלאו בגטו ? או אולי כאנס, הקונה את שתיקתם של קרבנותיו בתלושי מזון נוספים ? רומקובסקי לא היה היחיד מבין היהודים בעלי התפקידים שנודעו כמי שסיפקו חסות בתמורה לסיפוק יצריהם . כך למשל, מספרת רעיה כגן על הצעה שקבלה חברתה למחנה מן הממונה על הצינוק באושוויץ, אסיר יהודי ששמו יעקב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד