ב . חטיפה

46 מדי יום ולהיבדק בתכיפות, לשם איתור מוקדם של מחלות מין ומניעת הדבקה . ההבטחה לשחרור מוקדם, לעומת זאת, לא קוימה מעולם . מי מהן שהרתה במהלך ‘עבודתה' אולצה להפיל, ולאחר מכן הוחזרה למחנה הריכוז ; חלקן מתו במהלך ההפלה . נערות שנדבקו במחלות מין או ‘התעייפו' הוחזרו למחנה אף הן . ננדה הרברמן, אשר שימשה כ'זקנת בלוק' הזונות במחנה רייבנסברוק, דווחה כי לפחות אחת מהנערות שהכירה לא שרדה את האלימות שחוותה בבית-הבושת ומעולם לא חזרה . 90 ואולם, מחקרה של פאול על בתי הבושת בתחומי הרייך השלישי מחייב להמשיך ולשאול : האם אכן מנעה מדיניות השלטון הנאצי מן החיילים הגרמנים לבחור בנערות יהודיות יפות ולשלחן לבתי בושת אלו ? עדויות שונות מרמזות על מקרים בהם הוצגה בפני נשים ונערות יהודיות הבחירה בין מוות להישרדות באמצעות זנות . כך למשל, אולגה לנגייל, אשר שימשה כאחות באושוויץ-בירקנאו, סיפרה על שמועות לפיהן, למרות שהדבר נחשב כחילול גזע, אסירות יהודיות יפות במיוחד נשלחו לעיתים לבתי בושת אשר שימשו את אנשי האס- אס במחנה . 91 גם חוקרות הנרטיב מריה נוק וכריסטינה מילר טוענות כי בעדויותיהן האישיות של ניצולות שואה יהודיות מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד