(1) היה או לא היה

17 למען אחיותי אלה — אמיץ אני . למען אחיותי אלה — גם אכזר אהיה . למענכן הכל — הכל . 15 היה או לא היה ? הרשימה "אחותי על החוף" נכתבה בשנת 1945 , עם תום מלחמת העולם השנייה על ידי יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח . נראה כי הכותב מבקש לעורר בקוראיו חמלה כלפי המעפילה האומללה ולעודד את אנשי הישוב לאמצה אל חיקם, אך מבעד לתיאורו את הניצולה ה"מלוכלכה", "פרומת הבגד ופרועת השיער", עולה גם חשד . האם קנתה את חייה במחיר חילולו של גופה ? האין בכך עדות לבגידתה הכפולה — בעצמה, בגופה ובעמה ? עד היום, אין לדעת אם אכן כתב שדה רשימה זו על סמך מפגש קונקרטי עם אישה שנאלצה לשמש כזונה עבור אנשי אס-אס, או שמא רק נתן דרור למחשבות על גורלן האפשרי של נשים בשדה הקרב, בו אונס הינו חלק מהותי מן הניצחון הגברי על האויב . כך או כך, לא מן הנמנע כי רשימה זו הינה אחת מאבני התשתית עליה נבנתה האמונה לפיה הנאצים העסיקו נשים יהודיות כזונות . על פי הביוגרפיה של שדה, מבוססת הרשימה "אחותי על החוף" על מפגש עם מעפילה אשר סיפרה לו על קורותיה כזונה בשרות הנאצים ; לדבריו, על חזה הבחורה אכן קועקעו המלים "לקצינים בלבד" . הסופר ניצול השואה יחיאל די...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד