איך קרה ששרדת

אסתר דרור ורות לין א י ך ק ר ה ששרדת אסתר דרור / רות לין איך קרה ששרדת הוצאת הקיבוץ המאוחד אסתר דרור / רות לין איך קרה ששרדת Esther Dror and Ruth Linn How Did You Survive עורך ראשי : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך-חפץ עורכת הספר : דנה פריבך-חפץ עיצוב הסדרה : דפנה גרייף הספר רואה אור בתמיכת האיגוד העולמי למדעי היהדות ורשות המחקר של אוניברסיטת חיפה . © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , 2016 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ תשע"ו — 2016 www . kibutz - poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד