ביבליוגרפיה

169 1983 : קווי אוויר : על הרומנטיקה בסיפורת הישראלית ועל נושאים אחרים, שיחות מילואים, כתר . זך, נתן ( עורך ) . 1995 — 1998 . הנה , תג . זך, נתן וברנשטיין אורי ( עורכים ) . 1961 - 1967 : כתב העת יוכני , תל אביב . זך, נתן ומירון דן ( עורכים ) . 1984 - 1990 . אגרא אלמנך לדברי ספרות ואמנות , כרמל . חבר, חנן . 1994 : פייטנים ובריונים, צמיחת השיר העברי בא"י , מוסד ביאליק . חבר חנן ורון משה . 1983 : ואין תכלה לקרבות ולהרג, שירה פוליטית במלחמת לבנון , הקיבוץ המאוחד . ייטס, ו . ב . 2004 : שירים , קשב לשירה . כהן, אלי . 2002 : אלתרמניה , שירות הסרטים הישראלי . כפרי, יהודית . 1983 : חציית גבול : שירים ממלחמת לבנון , ספרית פועלים . לוין, עמוס . 1984 : בלי קו : לדרכה של "לקראת" בספרות העברית החדשה , הקיבוץ המאוחד . מילמן, יוסף . 1995 : אש קרה זרה : רומנטיקה וניכור בשירת נתן זך , הקיבוץ המאוחד . 2004 : שבירת לוחות : חתרנות אידיאולוגית ופואטית בספרות העברית החדשה , הקיבוץ המאוחד . מירון, דן . 2002 : אקדמות לאצ"ג , מוסד ביאליק . נאור פרלמן, סיגל . 2003 : הקשר בין זכרון האם ובין האשה-האהובה בעולמו הפו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד