4. פרק שלישי: נתן זך ונתן אלתרמן: מפגש פואטוביוגרפי בחולות