ג . "עכשיו בודאי כבר תכתוב שיר פוליטי"

69 ואמנם השירה, בניגוד לנאום פוליטי, למאמר פוליטי ואף לפזמון פוליטי, אינה שקופה, ומסיבה זו בעיקר נדרשים החוקרים לשאלת היחס בינה ובין הפוליטיקה . חנן חבר קובע כי השיר הפוליטי הוא "טקסט ספרותי שמעורר ויוצר פעולה פוליטית" ( חבר ,1994 עמ' 14 ) ; מנחם פרי סבור כי "שירה פוליטית היא שירה שאומרת אמירה פוליטית, לפיכך היא שירה שנתפסת כפוליטית במצב נתון, במקום נתון ובזמן נתון" ( פרי אצל הדרי ומגן ,1984 עמ' 13 ) ; דן מירון מדגיש כי "שירים פוליטיים מובהקים" הם שירים "המתכוונים בפירוש להעמיד את עוצמת ההבעה השירית לרשות קידומה של מגמה פוליטית" ( מירון ,2002 עמ' 98 ) ; ויוחאי אופנהיימר תובע מן השיר הפוליטי "לספק תשובה לשאלות אקטואליות" ( אופנהיימר ,2003 עמ' 29 ) . בניגוד לעמדתם של החוקרים הללו מערער האני-המשורר של נתן זך על הניסיון להגדיר שיר כפוליטי ולהבחין בינו לבין שיר לירי . בשיר 'שלושה שירים שלא נכתבו' ( כרך ב', עמ' 335 - 336 ) , למשל, המופיע בקובץ אנטי-מחיקון ששורות ממנו מצוטטות כמוטו לפרק זה, קובע הדובר שלא ניתן ליצור הבחנה מעין זו ; עבורו מדובר באותו שיר עצמו, שכן הן תלונותיו של ידידו על האישה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד