א. 'שירה מפלגתית' ו'שירה אינדיבידואלית'

66 המצע הרעיוני של חבורת 'לקראת', היה אפוא השתחררות מההכפפה המפלגתית ההגמונית תוך הדגשת האינדיבידואליות של חבריה . על כן ראוי לסייג את ההנחה שרווחה, בעיקר בשנות ה- ,80 והיא שסופרי ומשוררי שנות ה- ,50 ובכללם זך, התנגדו לעצם הנקיטה בעמדה פוליטית . בספרו מול הכפר שחרב : השירה העברית והסכסוך היהודי-ערבי 1929 - 1967 , קובע חגי רוגני תוך דיון קצר בשלושה שירים של נתן זך, כי כבר בשיריו הראשונים הביע זך אמירה פוליטית חריפה ( רוגני ,2006 עמ' 182 - 184 ) . השיר 'לחוף ימים' שרוגני מזכיר אותו ואשר התפרסם לראשונה ב שירים ראשונים , הוא שיר שהקשרו הפוליטי מובהק . עמדות פוליטיות מעורפלות יותר, באות לידי ביטוי גם בשני השירים האחרים שרוגני מזכיר 'פתח לשיר' ו'אלה מסעי', המופיעים ב שירים שונים . רצוי עם זאת, למתן את מידת החשיבות שרוגני מעניק לאמירה הפוליטית בשירתו המוקדמת של זך ; שכן הקשרים פוליטיים ברורים כמו גם הבעתן של עמדות פוליטיות ישירות, נעדרים כמעט לגמרי משירה זו . בהקשר זה מעניינת עמדתה של חמוטל צמיר ; צמיר נוטה להסביר את היעדרותה של השירה הפוליטית משירי שירים שונים כהיעדרות לכאורה, שכן לטענתה, הד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד