3 . פרק שני: עמדות פוליטיות בשירתו הפואטוביוגרפית של נתן זך