2. פרק ראשון: הממד הפואטוביוגרפי-אישי בשירתו של נתן זך