מפתח מקומות

הקדומה יוסף יצחק ליפשיץ , אחד בכל דמיונות : הגותם הדיאלקטית של חסידי אשכנז יעל שמש , אבלות במקרא, דרכי התמודדות עם אבדן בספרות המקראית עופר חן , המשכיות ומפנה — האורתודוקסיה המודרנית במעבר מגרמניה לארץ-ישראל חנה נוה וצלה אברמוביץ רטנר , צאנה צאנה, מרחב הנדוניה בסיפורים מאת דבורה בארון, י"ד ברקוביץ ויעקב שטיינברג נורית פיינשטיין : תהודת זהות — הספרות העברית במאה העשרים, טרום הקמת המדינה, כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות עזריה בייטנר , הכוהנים רגזנים הם — לדמותם של הכוהנים באגדה ציפי לוין-בירון , רועה של נמרים : אידיאליזם רוחני ושרידי זיכרון משפחתי כשקיעי זהות יהודית בכתיבתה של נטליה גינצבורג יונתן גרוסמן , מהגלוי אל המוצפן : על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי אביהו זכאי , אריך אוארבך ומשבר הפילולוגיה הגרמנית — אפולוגיה על המסורת ההומניסטית היהודית-נוצרית המערבית בעידן של ברבריות נאצית ישי ארנון , ציונות דתית בארץ מבוא השמש — מ'אהבת ציון' בצפון אפריקה לאתום של 'תורה ועבודה' בישראל ( 1943 - 1956 ) ורד טוהר , חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות ( פירארה שי"ד ) — קובץ סיפורים עברי בן תקופת הדפו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד