ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים

268 | אילון שמיר בובר, אור הגנוז בובר, מרדכי מרטין, אור הגנוז : סיפורי חסידים , ירושלים ותל אביב, שוקן, תשס"ה . בובר, בין עם לארצו בובר, מרדכי מרטין, בין עם לארצו : עיקרי תולדותיו של רעיון , ירושלים ותל אביב, שוקן, תשמ"ה . בובר, גוג ומגוג בובר, דניאל בובר, מרדכי מרטין, גוג ומגוג , תל אביב, עם עובד תשכ"ז . , Buber, Martin, Dialogue on realization trans . With an introductory essay, Maurice Friedman, New York, Holt, Rinehart Winston, 1964 & בובר, נתיבות באוטופיה בובר, מרדכי מרטין, נתיבות באוטופיה, מהדורה שנייה עם תוספות והשלמות, הביא לדפוס אברהם שפירא, תל אביב, עם עובד, תשמ"ד . בוהם, על הדיאלוג Bohm David, On dialogue , London & New York, Routledge, 1996 . ברגסון, ההתפתחות היוצרת ברגסון, אנרי, ההתפתחות היוצרת , תרגם מצרפתית : יוסף אור, ירושלים, מאגנס, תשל"ה . ברדיצ'בסקי ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף, "נתיבות", כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי , תל אביב, דביר, תשל"ה . ברנר, כתבים ברנר, יוסף חיים, "מכאן ומכאן", כתבים , כרך ב, תל אביב, ספרית פועלים, תשל"ח . גורדון י', אבי לפני גורדון, יעל, "אבי לפני העליה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד