בשביל החיים

בשביל החיים | 225 קבועה שאדם לומד אותה פעם אחת, אלא היא תורה מתחדשת בכל 271 ישעת ובכל שעה, — בכל עת ובכל שעה היא צריכה לימוד חדש" . צורך בחידוש התורה . יצירת תורה יהודית מתוך החיים, אשר חוזרת אל החיים ומחברת בין תלמוד למעשה . תורה כזו הולכת ונוצרת היום, במעגלים קטנים, בבתי מדרשות ובמכינות קדם צבאיות . אלה מעגלים הולכים ומתרחבים, שיש בכוחם — כך אני מאמין — ליצור שינוי רחב . הולכים ורבים אנשים המשתחררים מן האגואיזם והמטריאליזם, מעבודת האלילים לעצמנו ולכסף . אחד אחד הם נאספים, חוזרים לצעוד בשביל החיים . כי גם היום ישנה אפשרות לחיים של נוכחות, צמיחה, שמחה וחיוּת . 271 "יסודות לתקנות למושב עובדים", האומה והעבודה, עמ' 457 .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד