מורשת שנגנזה מאהבה

בשביל החיים | 179 החיים הקודמים זעזעו את תשתיות אישיותם . את האנרגיות למפעלם הכביר גייסו מן השלילה של תרבות הוריהם, משלילת התשתיות התרבותיות שלהם עצמם, ונסחפו אחר אידיאולוגיות קולקטיביסטיות כמו לאומיות, סוציאליזם, והשילובים ביניהם . היה באידיאולוגיה מאמץ מודרניסטי להכפיף את העולם כולו, את עולמו של היחיד ואת ההוויה כולה, לאידיאולוגיה . לתבונה . להשקפת עולם מסדרת- כל . מאמץ שראשיתו בפחד מאבדן שליטה, וכולו תנועה לקראת שליטה מלאה כביכול בעולם . מאמץ שלא מותיר מקום ל"לא-יודע" . למה שלא ניתן לשליטה תבונית . לאלוהים . אלה העניקו תחושת ודאות מול התהום הפעורה של הלא-ידוע, הייאוש וחוסר הפשר . את האמונה-מתוך-נוכחות החליף הלהט השכלתני-אידיאולוגי . עמדת ה"יודע" הצליחה להשתיק את המית הלב הנסתרת, והחליפה את האני הצומח ופועל מתוך נוכחות . הם הצליחו לגייס כוחות עצומים, ולחולל "את הנס האחד, אין שני", כדברי אלתרמן . אולם אטמו עצמם מפני הקשב לעצמם, מפני הנוכחות והאפשרות של הנוכחות להרוות ולהפרות את הנפש לאורך זמן . תנופת האידיאולוגיה הביאה להישגים עצומים . והאוריינטציה המעשית, שקידשה את העשייה ואטמה את הנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד