נוכחות ושייכות: כולנו רקמה אחת חיה

158 | אילון שמיר נטען מילדות בחום ובאהבה שהאירו לו כמעין שמש פנימית במהלך 207 כך גם חינך את חייו ואפשרו לו בהמשך לחיות מתוך נוכחות . ילדיו, לפי עדותה של יעל בתו : בערב פסח היה אבא מקדים לשוב מעבודתו בכפר . בבית הכל מבריק מנקיון ומלובן . גם סבא וסבתא היו באים אלינו לחג . לפנות ערב היה אבא מעניק לנו מתנת-אגוזים, ולשמחתנו הרבה היה גם משתתף אתנו במשחק האגוזים . סבא ואבא היו מביאים מבית-הכנסת גם "אורחים" לשולחן הסדר . תמיד היה אבא דואג לכך, שנשתמש דווקא ביין "כרמל" מארץ-ישראל . את ההגדה לא היינו קוראים יחד, כמקובל, אלא אבא היה קורא בקולו הלבבי הנעים, ואנו מקשיבים, ורק בזמירות היינו משתתפים כולנו יחד . את "ארבע הקושיות"' הייתי אני שואלת בסדר הראשון, ואחי — בסדר השני . פסקאות מסוימות שבהגדה היה אבא נוהג להסביר בהרחבה, והיה עומד על הרעיונות הנעלים הצפונים בהן, לפי דעתו — והייתה מתפתחת שיחה נאה וערה בין המסובים . ומכיוון שהקטעים המעניינים היו מרובים, הייתה קריאת ההגדה נמשכת אצלנו שעה ארוכה, ואל הסעודה הגענו באיחור רב . רבים מן 208 הנוער היו באים אלינו אחרי סיום הסדר בבתי הוריהם . הוא חינך את יל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד