נוכחות: בין הכרה לחוויה

בשביל החיים | 111 מופיעים לפני במובחן, אחד אחד, בחומריות הווייתם . לשם כך אין לי להוסיף ולא כלום ; די שאשמיט דבר-מה . ככל שאתיר יותר את המושכות לעצמי, כן יקנו להם הצלילים הבאים בזה אחר זה יתר אינדיבידואליות ; כשם שנתפרקו הפסוקים למילות, כן 133 יתחלקו המילות להברות מוטעמות שאהא תופסן אחת אחת . מה שחוסם אותנו מן החיבור אל "המשך" הוא השכל, ונטייתו לחלק את המציאות ולנתחה לחלקים קטנים, ליסודות חומריים כביכול אותם הוא יכול לתפוס, לאחוז בהם . זה תהליך בלתי מודע הנובע מאופיו של השכל עצמו, מאופייה של ההכרה . במהלכו מתפרקת החוויה ההוליסטית לרצף של מקטעים, לסדרה של נקודות קטועות, אשר לכל אחת מהן אופי סטאטי . כך, למשל, בחוויית שמיעת-השיר דלעיל : כאשר אני שומע שיר אני יכול לפרק אותו למוטיבים ואז לתפוס כל מוטיב בפני עצמו . אבל אני גם יכול לפרק את השיר למילים ולתפוס בו כל מילה בפני עצמה ואני יכול להמשיך ולפרק מילים אפילו לאותיות . לפי ברגסון זוהי פעולתו האוטומטית של השכל, אשר כמעט תמיד נוטה להפוך את המציאות מרצף הוליסטי הזורם בזמן לסדרה של נקודות קטועות הנמצאות במרחב . הדבר נובע מפגם בקשב שלנו, אשר ק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד