נוכחות בכתיבה

בשביל החיים | 81 לאחד מידידיי . ולאו דווקא ממה שלחץ את לבי — מזה דווקא לא הייתי מדבר — אלא כך, מעניינים הקרובים אל לבי . ושני אלה היו מביאים לי את ההרגעה הדרושה, את הפיוס עם הכל, את ההשתתפות בצער עם הכל, את ההשתתפות בצער העולם 99 ובשירת הצער העולמי . היחס לכתיבת מכתבים, כמו היחס לטבע היה מתוך נוכחות . מתוך החוויה . הנוכחות אינה אחת . ישנם סוגים שונים של נוכחות וישנם סוגים שונים של חוויות : בטיול בטבע . ובמהלך העבודה . נוכחות בהורות או נוכחות של המורה בכיתתו, נוכחות בכתיבת מכתבים, או בשיחה . הנוכחות הנה אופן של התייחסות לעצמי, למקום ולזמן . התוכן של המפגש עם ההוויה משתנה, ומשנה את התוכן ואת ההרגשה של הנוכחות . וגם בתוכה יכולים להיות שינויים בעומק ההרגשה . גורדון מעיד, שהיו זמנים בהם הרגיש במהלך הכתיבה הרגשה עמוקה יותר, ועתה, בזמן הכתיבה, היא חלשה יותר . מכאן, שישנם גם עומקים שונים של נוכחות . ישנן דרגות בחוויה ועוד נדבר בזה בהמשך . עולה מכך גם שהנוכחות אינה קשורה לעבודת האדמה החקלאית בלבד כמו שעלולה ללמד קריאה שטחית בכתביו של גורדון . ניתן לראות זאת בתיאורה של מרים זינגר מדגניה על נוכחו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד