חיבור ליהדות מתוך נוכחות

בשביל החיים | 73 נתפס כטרנסצנדנטי לנפש, לעצמי . אבל דווקא תפיסה כזו, שאין בה חמלה ואהבה עצמית, מבוססת על חוסר נכונות לפגוש את הקושי ולהתקרב אליו . השיפוטיות הגורפת יוצרת הלקאה עצמית, ענישה עצמית ובושה . בקצרה, דחייה עצמית : מנדלי יודע את ה"כסלונים" מתוך הסתכלות אמנותית — אתרשה להוסיף תואר אחד קטן : משכילית, — ואני יודע את ה'כסלונים' מתוך עצמי, מתוך שורש נשמתי, מתוך כל חיי ה'כסלוניים' [ . . . ] מנדלי הוא יהודי פיקח, פיקח מאד . את הפקחנות היהודית עם בת לויתה הטפשות ההוזה או ההזיה הטפשית, ובכלל כל אותם הצדדים החולניים, המגוחכים והמכוערים [ . . . ] – את כל אלה ראה מנדלי והשיג השגה עמוקה ושלמה וציירם באמנות רבה . אולם את הנשמה היהודית החיה, הקבורה חיים, המתרסקת והנחנקת תחת שכבת הקרח הנורא, את תהום הנשמה היהודית לא העמיק מעולם לראות יותר ממה שרואה משכיל יהודי מושבע [ הדגשה 87 במקור א . ש . ] . הדרך לתיקון לא יכולה להיות מתוך שלילה עצמית . משום שהשלילה הקשה מאפשרת לראות את הצדדים השליליים בלבד . וגם אותם אינה מקבלת אלא מבקשת לדחות, להכרית, להשמיד . מתוך יחס של שיפוטיות ודחייה עצמית לא יכולה ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד