נוכחות והרפיה משליטה

68 | אילון שמיר שליטה עליו . חוסר הוודאות ותחושת חוסר השליטה איימו כל כך, עד שרבים העדיפו על פניהם את הייאוש : "אני בטוח לא אצליח" . "אין סיכוי שאצליח לסיים את העבודה היום" . "אין אפשרות לעבוד את האדמה בארץ-ישראל' . "אין תקווה למפעל הציוני" . זהו סוד הפיתוי של הייאוש : הוא מאפשר לנו לברוח מהתמודדות עם עצמנו ועם המציאות . קיים פיתוי גדול לצייר תסריטים שליליים ולהתייאש . משום שאז יש תחושה של ידיעה שמה שיקרה זה האפשרות הרעה דווקא . כך הוא מנחם : הוא מאפשר אשליה של ידיעה, ומתוכה תחושה של שליטה לכאורה . כך הוא מתגמל את האגו על ידי תחושה של ודאות ושל שליטה . הוא הופך למשענת לאגו, "התחזקות" אשר נולדת מתוך הפחד . והאגו רגיל לפעול מתוך הסתמכות על משענות כאלה, אשר מחזקות אותו לכאורה . כך יוצרים הפחד מאובדן שליטה והייאוש הבא בעקבותיו חסימה מפני הנוכחות . המציאות נצבעת אז בצבע אחד, שחור בדרך כלל, אשר לא מאפשר לראות בה גוונים . לא מאפשר לראות בה סיכויים . לא מאפשר לראות היבטים נוספים של המציאות, אפשרויות חיוביות הגלומות בה . זהו ממד של שקר הגלום בייאוש . וגם תחושת הידיעה והשליטה שהוא מעניק הנה אשלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד