התפתחות הנוכחות אצל גורדון

בשביל החיים | 65 קטנה וצרה היא הארץ, הלא שם, מאחרי ההרים, כמעט קצה הארץ, — קצר המצע מהשתרע ! [ . . . ] ואם תשאל, למשל : מה לך ולאשר מאחורי ההרים ? היא לא תענה לך, לא תאבה ולא תשמע 79 לך, רק תתרעם, תהגה נכאים ולא תתן לך מנוח . ניתן לדמיין אותו עומד בשדה באמצע יום עבודה מפרך . השרירים כואבים, נוקשים . הגב הזקן נוקשה . ובלב אולי שעמום וחוסר תוחלת : האם כך יעבוד יום-יום במשך חיים שלמים ? האם בשביל הפרוטות המעטות והעלובות בסוף היום ? מה התכלית של כל זה ? ומה המשמעות ? האם יש בה, בעבודה, משהו שיכול לתגמל גם במישור הפנימי, הרוחני, הפועם בו בעוז גדול ? הקושי יצר אצלו חסימה מפני הנוכחות אשר גרמה לו "להרהר אחר מידותיה" של ארץ-ישראל . חסימה שיש בה טרוניה כלפי המציאות . כלפי הטבע הארץ-ישראלי על כך שאינו גדול וההרים חוסמים את העין . אבל גורדון לא נותר בחסימה . כוחותיו הפנימיים אפשרו לו לחפש בתוך הקושי משמעות ואור . מתוך הקושי הלכה והעמיקה בו היכולת לנוכחות . והוא הלך ונפתח אל נפשו ואל המציאות, אל הטבע הארץ — ישראלי . לא מתוך דחייה של חלקים במציאות או של חלקים בנפש אלא דווקא מתוך קבלה שלהם . יכולת ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד