נוכחות בחיים

44 | אילון שמיר כך לחיות, וכן הלאה . אבל השקפה זו לא נכונה היא . כבר דיברנו בזה במקצת ביפו . עוד אז אמרתי לך, כי לפי דעתי, הכלל ביחס לחיים צריך להיות בדומה לכלל ביחס לדת : "בכל דרכיך דעהו" ! בכל מה שהאדם עושה, בכל מקום ובכל זמן — הכול הוא צריך לבקש בחיים, חיי עולם . הנה את עכשיו באירופה — האם רק ללמוד את צריכה שם ? הלא 52 גם לחיות את צריכה שם ! בדבריו ביקש להסביר לרחל את רעיון הנוכחות . את האפשרות לחיות את החיים במקום ובזמן בהם היא נמצאת : "בכל מקום יהיו חייך — חייך" . הנוכחות איננה מוגבלת לחיים בארץ-ישראל, או לעבודת האדמה בארץ-ישראל . אמנם, לעבודת האדמה יש מקום מיוחד . אבל הדרך לנוכחות איננה רק על ידי עבודת אדמה . היא יכולה לשרות בכל מצב, בכל מקום ובכל סיטואציה . בכל רגע היא יכולה להיפתח אל החיים : "בכל מה שהאדם עושה, בכל מקום ובכל זמן — הכול הוא צריך לבקש בחיים, חיי עולם" . המסר של הנוכחות פשוט ומבנה הנפש הנולד מן הנוכחות הנו פשוט מעיקרו . מדוע אם כן כה קשה להגיע אל הנוכחות ? משום שישנן חסימות אשר על חלקן התחלנו לעמוד בפרק הקודם . מה חסם את רחל מפני הנוכחות ? אינני יודע, אבל אפשר לשע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד