בשביל החיים

בשביל החיים תורת הנוכחות של אהרן דוד גורדון אילון שמיר ה ו צ א ת הקיבוץ ל מ ד ע י ה י ה ד ו ת המאוחד אילון שמיר בשביל החיים תורת הנוכחות של אהרן דוד גורדון ספריית "הֵילל בן חיים", ספרי יסוד, מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי"ד, חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד"ר מאיר איילי ז"ל עורך הספרייה : פרופ' יהודה פרידלנדר יו"ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ' משה אידל פרופ' נחם אילן פרופ' מנחם אלון ז"ל פרופ' יאירה אמית פרופ' זאב גריס פרופ' מנחם הירשמן פרופ' יעקב זוסמן פרופ' עמירה ערן פרופ' שלום רצבי פרופ' אליעזר שביד פרופ' עוזי שביט פרופ' אברהם שפירא הספר יוצא לאור על ידי עמותת "הילל בן חיים" ( ע"ר ) , ת . ד . ,7440 ירושלים 91073 והוצאת הקיבוץ המאוחד, ת . ד . ,2104 בני ברק 51114 בסיוע משרד התרבות והספורט ובסיוע המכללה האקדמית בית ברל, עמותת יגורים ובסיוע האיגוד העולמי למדעי היהדות אילון שמיר בשביל החיים תורת הנוכחות של אהרן דוד גורדון ספריית "הילל בן-חיים" הוצאת הקיבוץ המאוחד Eilon Shamir For the Sake of Life The Art of living According to Aaron David Gordon על העטיפה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד