דוד אוחנה, ילדי (גרשום) שלום ו"המשיחיות הכנענית"

דוד אוחנה | 371 רבים הדנים במקומו כפילוסוף, כהיסטוריון וכאינטלקטואל בישראל ומעבר לים, אך טרם נבחן מקומו כמורה או כמחנך, כמי שעיצב וחינך דורות של חוקרים, מרצים ותלמידים בנושאי הזרמים השונים של המיסטיקה היהודית, תולדות המשיחיות והשבתאות ופרקים של ההיסטוריה הימי-ביניימית והמודרנית . יוצא דופן הוא מאמרו של משה אידל "Messianic Scholars : On Early Israeli Scholarship, Politics and messianism" שדן בתמונת העולם אותה הציע שלום לזיקה שבין המשיחיות והציונות, להשפעה על הדור הראשון והשני של 3 אידל, גדול חוקרי הקבלה בימינו, שלא חוקרי המשיחיות, רבים מהם תלמידיו . היה תלמידו של שלום, מבהיר כי שלום סירב לצייר תמונה מגוונת של התופעה המשיחית, והתעקש לבחור באחת מצורותיה, האפוקליפטית, כמכנה משותף קבוע לסוגי המשיחיות השונים ; הרדוקציה שעשה לתופעה המשיחית בולטת דווקא על רקע פתיחותו בתיאור היהדות כתופעה דתית לא-מהותנית . עוד טוען אידל, שהבחנתו של שלום בין הציונות כתנועה לאומית שמטרתה היא "שיבה להיסטוריה", לבין הרעיון המשיחי המייצג אתוס תיאולוגי וחברתי, היא הבחנה פשטנית ודוגמטית . בהבחינו בין רעיון משיחי לתנוע...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר