טוביה פרילינג, ממה נוטים הרואים בציונות קולוניאליזם להתעלם?

332 | ממה נוטים הרואים בציונות קולוניאליזם להתעלם ? 3 על תנועה לאומית הייתה, ועל מה שהציונות הייתה — אף שלא רצתה להיות . ותופעה היסטורית, כך אומרים פוסט-ציונים, שהורתה ולידתה בחטא, שעבר זמנה ועתידה מאחוריה . זו ביקורת על הצד האוטופי שבה, וגם על מימושה של האוטופיה בדי עמל . מימוש בידי תנועה, שגם יריביה הקשים ביותר מצביעים עליה כזרם האידיאולוגי היחידי בעם היהודי בשתי המאות האחרונות, שהצליח להוציא מן 4 הכוח אל הפועל את עיקר תכניותיו . הפוסט-ציונות בגילוייה העיקריים פירושה שלילת הלאומיות היהודית במופעיה הנוכחיים . היא קוראת ל'סתם מדינה נורמלית', ללאומיות ישראלית שמתכנסת למדינה בגבולות מינימליים, להתפרקות מרעיון הייחוד היהודי, גם בפירושיו החילוניים, ומשאיפות חברתיות ומוסריות ייחודיות . היא חותרת להקמתה של חברה שמתנתקת מרכיביה של תרבותה המסורתית ומכמיהותיה ומחזיונותיה המשיחיים . היא קוראת להעמקת 'הנורמליזציה' של מעמד ישראל בקרב העמים ולהשתלבות בתרבויות אחרות . חברה שתושתת על ערכים אוניברסליים, על רציונליות צרופה, על אוטונומיה גמורה של הפרט מן הכלל . חברה שאין בה שמץ של פרטיקולריזם, שבטיות וא...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר