מוטי גולני, 'אפקט החממה': המשגה אימפריאלית ומעשה ציוני

318 | 'אפקט החממה' המשגה אימפריאלית ומעשה ציוני הנסיבות באשר הן . לפנינו מפגש שאי אפשר להתעלם ממשמעותו ההיסטורית ביחס למה שאירע ממערב לירדן, במזרח התיכון בכלל ואף מעבר לו מאז מלחמת העולם הראשונה ועד ימינו אלה . במרכז הדרמה עמד מפגש אינטרסים יוצא דופן בין בעלי רעיון אחד לבין בעליו של רעיון אחר . אין מדובר בהכרח ב"אינטרסים משותפים", אלא בעיקר ב"אינטרסים נפגשים" באופן שהיה נכון לשני הצדדים במציאות היסטורית מסוימת בת הזמן . היה זה מפגש בין מובילי הרעיון האימפריאלי הבריטי משלהי המאה ה- 19 ועד קיפולה של האימפריה לאחר תום מלחמת העולם השנייה, לבין מנהיגי ההסתדרות הציונית העולמית והיישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה . ליחסי הכוחות המובהקים בין שני הנפגשים במקרה זה, דרושה אבחנה בין מי שיצר סיטואציה היסטורית מסוימת לבין מי שהגיב לה . אין פירושו של דבר שהמגיב, הציונים במקרה הזה, לא היו אקטיביים או יצירתיים . בשום אופן לא . אלא שהבחנה זו חיונית להבנת הסיטואציה, התנהלותה ותוצאותיה . אפתח אפוא, ביוצריה של המציאות ההיסטורית בה עוסק דיון זה, בבריטים עצמם . בריטניה : מאימפריאליזם קלאסי ל"אימפריאליזם פד...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר