נעמה שפי, ביוגרפיה של אדם חדש: 'סדרת הדמויות' ועיצוב זהות במדינת ישראל

נעמה שפי | 249 להנפקתם של שטרות חירום שהודפסו בארץ אך לא נכנסו למחזור . כעבור חודשיים הופצה סדרת השטרות הראשונה, שהודפסה בחשאי בארצות הברית . את הסדרה, שנשאה תצורות גיאומטריות, הנפיק הגוף הפיננסי המרכזי של היישוב, בנק אנגלו- פלשתינה ( אפ"ק ) . עם התגלגלותו לבנק לאומי לישראל בע"מ, הנפיק הגוף החדש- 5 מאז ישן במאי 1951 את הסדרה הבאה, שגם היא נשאה מראות גיאומטריים בלבד . הקמתו של הבנק המרכזי של המדינה, בנק ישראל, בשלהי 1954 , הוא הפך לגוף הבלעדי המנפיק שטרות . "סדרה א' של הלירה הישראלית" שהבנק הנפיק עוטרה בנופים ובתצורות גיאומטריות ( סדרת הנופים, הונפקה בשנים 1955 - 1957 ) . מאמר זה מוקדש ל"סדרה ב' של הלירה הישראלית", סדרת הדמויות ( 1959 - 1960 ) . הסדרה עוטרה בדמויות אלגוריות הפועלות למען החברה הישראלית 6 על צדהמתחדשת בצד הפנים, ובאתרים ארכיאולוגיים ארץ ישראליים בצד הגב . הפנים אוירו נחלאית אוחזת סל תפוזים, דייג נושא ציוד לדיג, פועל ובידו פטיש, מדען במעבדה, ושני חלוצים צעירים ; הרקע מאחורי כל אחת מן הדמויות שיקף את עשייתה . לגב השטרות נבחרו ייצוגים מן ההיסטוריה הארץ ישראלית : קברי הסנהדרי...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר