אביבה חלמיש, "היהודי החדש": היכן ומתי אמורה להתעצב דמותו או שמא רק משל הייתה?

232 | "היהודי החדש" היכן ומתי אמורה להתעצב דמותו או שמא רק משל הייתה ? עמימותו של המושג "היהודי החדש" הכתיבה על 'היהודי החדש' כאדם מודרני, שמאפייניו הם חילון, השכלה, רציונליזם, קִדמה ופרודוקטיביזציה, קדמה להופעת הציונות . אך גם בעידן הציוני לא היו מאפיינים אלה נחלתה הבלעדית של הציונות ואין משתמע מהם שרק בארץ ישראל, בה בלבד, תיתכן התגשמותו של אידיאל 'היהודי החדש' . אפילו התכונות היותר אקטיביסטיות וכוחניות המיוחסות ל'יהודי החדש' נוסח מ"י ברדיצ'בסקי, כגון גבורה, אומץ לב, כבוד אנושי וגאון לאומי, הינן אוניברסליות . יכול אפוא 'יהודי חדש' לחיות כל ימיו מחוץ לארץ ישראל, כששם התואר 'חדש' מלמד שהוא ניחן בתכונות הראויות, הנחוצות או הרצויות לצורך השתלבותו בחברה המודרנית שבה הוא חי, ובהן שליטה בשפת החברה הסובבת, היותו מעורה בתרבותה ובוטח במעמדו במדינת מגוריו שבה הוא נהנה ממעמד של אזרח שווה זכויות . תיאור זה הולם, בעבר ובהווה, את מצבם של היהודים בארצות ה'תפוצה', הגדרה השונה מ'גלות' על מאפייניה השליליים ( עניין שיידון ביתר הרחבה בהמשך הדברים ) . במרוצת השנים נוספו לשמות התואר שהוצעו להגדרת 'היהודי הח...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר