נורית גרץ, הקיבוץ ומלאך ההיסטוריה (על שני ספרים: הביתה ובין חברים)

216 | הקיבוץ ומלאך ההיסטוריה ( על שני ספרים : הביתה ובין חברים ) 2 במצב כזה, הקולקטיב, שנכלל בו, מודר ממנו, וכולם חיים על כן מחוץ לו וכנגדו . שאמור היה לבטא את רצונותיו של כל חבר בחברה הזאת, הפך כוח מדכא, מאובן, הפועל ללא גיבוי של אמונות כלשהן — לא האמונה באפשרות לבנות אדם חדש ולא האמונה בחירותו הפרטית של היחיד וזכותו למימוש עצמי . העובדה שבתקופה זו הקיבוצים איבדו את מעמדם ההגמוני בחברה הישראלית והפכו ממשאת נפש חברתית למושא של ביקורת ואף נידוי, עוד חיזקה מצב זה של חריגות וחיים מחוץ לכלל . חבר קיבוץ המנהל את העבודה במטע ודורש מכולם להתנדב בשבת לקטיף, משתמט ביום ההתנדבות ומתגלה בחדרו מקשיב לרדיו ; חברה שלקחה מהמטבח כמה תפוחים כדי לתת לבנה שעזב את הקיבוץ, מואשמת בגניבה על ידי האקונום שהיה חבר ילדות של הבן ; חברי ועדות נהנו לאורך שנים מטובות הנאה נדיבות ועל כן מסרבים להפרטה — דוגמאות אלה מתוך לפעמים פצע לפעמים סופה ( שושנה גוטשלק 2014 ) או האסיפה האחרונה , כמו דוגמאות רבות אחרות המובאות בראיונות, שיחות ודוקומנטים, חושפות את העובדה שהחוק, שעדיין הניע את תקנוני הקיבוץ, כבר לא התאים לאיש בתקו...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר