אבי בראלי, גדעון כ"ץ, עיוניו של דוד בן גוריון באפלטון

116 | עיוניו של דוד בן גוריון באפלטון 5 הוא היה מעורב הרחב . . . . פתיחה עלובה ומעליבה זו היתה למטה מביטול זמן" . במתן פרס לחיבור על 'השפעת כתבי אפלטון ודעותיו בספרות העברית ובמחשבת 7 ורכש 6 התאמץ להשיג חיבורים נדירים הקשורים בעקיפין לאפלטון,ישראל', 8 בהתמדה ספרי מחקר על אפלטון . אפלטון העסיק אפוא את בן גוריון רבות . עניינו של מאמר זה הוא בשאלה כיצד הבין בן גוריון את אפלטון ומה מקומו במחשבתו הפוליטית . קודם שנפנה לגוף המאמר כדאי להעיר על קושי מסוים . אפשר להסתייג באופן אפריורי מן השאלה הזאת ולומר שאין טעם רב לברר מה חיפש בן גוריון באפלטון ומה מצא בו, שכן בן גוריון היה מנהיג פוליטי ולא הוגה . רעיונותיו — ובפרט פרשנותו לרעיונות אחרים — אינם תחום לעצמו, אלא מחשבות הכפופות לאילוצים ולמגבלות . במאמרה על בן גוריון והתנ"ך מציגה אניטה שפירא גישה כזו . יחסו של בן גוריון למקרא נבחן 9 זו גם הדרך, יכול הטוען במאמרה לפי הקשריו הפוליטיים ולפי דרכי שימושו . לטעון, להבין את יחסו של בן גוריון לאפלטון . יתר על כן, בן גוריון היה דילטנט בפילוסופיה — כשם שהיה דילטנט בחקר המקרא — ועם כל חיבתו לתחום זה מה שא...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר