עליזה שנהר, נגישות ומצוינות בהשכלה הגבוהה — הילכו שניהם יחדיו

עליזה שנהר | 103 מהפרופיל הקלסי של בוגרי תיכון, מצטרפים כיום לאוניברסיטאות ולמוסדות אחרים של השכלה גבוהה גם בישראל . ההשכלה הגבוהה תיהפך להיות זכות של כל אזרח ולא רק זכות יתר על בסיס שיקולים מריטוקרטיים ( מריטוקרטיה = שיטת ניהול בה בעלי הכוח נבחרים או ממונים לתפקיד על בסיס יכולתם ) . קרוב לוודאי שהשאלה מי זכאי להשכלה גבוהה, תיענה בשאלה — מי יכול ללמוד במסגרות השונות של ההשכלה הגבוהה ? ברור מאליו, שבתחומים שבהם הביקוש עולה באורח משמעותי על ההיצע, ימשיכו להתקיים מנגנונים של מיון . האוניברסיטאות והמוסדות המחקריים יידרשו להגדיר מחדש את יעדיהם ואת אוכלוסיות היעד שלהם . המגמה במרבית האוניברסיטאות תהיה ככל הנראה לכיוון הגדלת הנתח של לימודים לתארים מתקדמים על חשבון הקטנת הנפח של הלימודים לתואר ראשון . כך תידרש כל אוניברסיטה להגדיר באופן ברור יותר את תחומי הצטיינותה ואת ייחודה בתחרות על סטודנטים מצטיינים ו / או פוטנציאליים . המִגזר הלא אוניברסיטאי, שהתרחב ביותר בעשור האחרון, ימשיך להתרחב בעתיד, ובמסגרתו אף ילך ויגדל המִגזר הפרטי, שימשיך להציע לימודים בעיקר בתחומי לימוד אטרקטיביים ומבוקשים על יד...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר