יגאל עילם, בין כרוניקה להיסטוריה

12 | בין כרוניקה להיסטוריה וכן שלא תאבד תהילתם של מפעלים גדולים ומופלאים, הן של יוונים והן של ברברים, ובמיוחד לא הסיבה שבגללה נלחמו אלה באלה" ובמקום אחר בספרו כתב : "אני חייב לספר את מה שמספרים, אבל איני חייב להאמין בכל דבר, ועיקרון זה 3 תוקידידס, הבוטח בעצמו, התייחס בביטול אל ההיסטוריונים חל על כל חיבורי" . שקדמו לו, בעיקר בשל הקלות בה הלכו בעקבות המיתוסים : "ואין להאמין ביותר להמנונות המפורכסים הרבה של הפייטנים ואף לא בתיאוריהם של כותבי דברי הימים, שהעדיפו דברים ערבים לאוזן על האמת ; סיפוריהם אינם ניתנים לבדיקה ומפני אורך הזמן נכנסו רובם לתחום המיתוס ואין בהם ממש" . הכתיבה ההיסטורית, טען תוקידידס, אולי אין בה ערך בידורי מובהק, אך יש בה ערך חשוב הרבה יותר : "ואפשר שסיפור מאורעות, שאין בו כלום מן המיתוס, לא יהא בו כדי לענג את השומעים ; אך כשלעצמי דייני אם ימצאו בו תועלת אותם שירצו לצפות באמת הברורה שבמעשים הנעשים ובמאורעות שעלולים לשוב ולהתרחש ביום מן הימים, כמותם או כיוצא בהם, כמקרה אשר יקרה את בני האדם . כי ספר זה נתחבר כקניין 4 לדורות ולא לשם שעשוע לשעה בלבד" . בדבריהם של אבות ההיסט...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר