הקדמה

8 | הקדמה האחרונים לחייו . עם זאת, היה לא רק חוקר הציונות, אלא ציוני בהשקפותיו ובנאמנויותיו . אנו מבקשות להודות לנשיא מכללת ספיר, פרופ' עמרי ידלין, שנטל על עצמו את המשימה לפרסום הספר בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ולנשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופ' רבקה כרמי, על סיועה . תודה לפרופ' עוזי שביט מנכ"ל ההוצאה-לאור, ולקרנה גולד מנהלת הייצור על מאמציהם לקידום הספר שיצא במועדו, ולרוחמה שאולסקי מעצבת העטיפה . ותודה לכל העושים והעושות בעריכה ובהבאת הספר לדפוס, שבלעדיהם לא היה קובץ זה רואה אור . תודתנו לפרופ' מאיר חזן על עזרתו בעיצוב הקובץ, ולמחברי המאמרים . אנו מתנצלות בפני מוקירים נוספים רבים של זאב צחור, שלא יכולנו לכלול אותם בקובץ זה . דבורה הכהן אניטה שפירא  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר