נספח ב: תערוכות נבחרות בישראל בעשור השמונים

337 תערוכות נבחרות בישראל בעשור השמונים זרם הבאוהאוס בארכיטקטורה נובמבר ביתן הלנה רובינשטיין, תערוכה קבוצתית ובאמנות מוזיאון תל אביב לאמנות מוזיאון תל אביב לאמנותתערוכה קבוצתית רישומים בריטיים בני זמננו נובמבר שרה ברייטברג- תערוכת יחיד : מיכה אולמן פני השטח דצמבר מוזיאון תל אביב לאמנות סמל 1981 תערוכה קבוצתית בהשתתפות : לארי אברמסון, מיכה אולמן, אביבה הדפסים ישראליים מסדנת ברסטון ינואר אורי, אריה אזן, אלימה, אביגדור אריכא, יוסי אשר, ג‘ורג‘ט בלייה, דדי בן שאול, יאיר גרבוז, מיכאל גרוס, ז‘אן דוד, שלומית האבר- שיים, ישראל הדני, מישל חדד, צבי טולקובסקי, אורה יפה, פנחס כהן גן, טוביה כ“ץ, רפי לביא, מיכה לורי, אורי ליפשיץ, יהושע נוישטיין, לאה ניקל, נעמי סמילנסקי, דב פייגין, מנשה קדישמן, מיכאל קובנר, משה קופפרמן, שלמה קורן, ליליאן קלאפיש, עמוס רבין, אנדרס עמי רוזנברג, מיכאל רורברגר, תמרה ריקמן, איוון שוובל, יצחק שוורץ, יחזקאל שטרייכמן, הנרי שלזניאק, יחיאל שמי, ציונה שמשי, לואיז שץ, יגאל תומרקין מוזיאון ישראל, ירושליםמאירה פרי- להמן מפגש עם מקום : כנעניות, פיסול ינואר מוזיאון ישראל, ירושליםמרדכי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב