אחרית דבר

246 אחרית דבר את קורות עשור השמונים ביצירתם של דור האמניות הצעירות והאמנים הצעירים : דור העומדים מנגד, דור שני למסעות השונים שכוננו אותו . מקצתם, כמו שטען עמי שטייניץ, ‘בני עולים, אנשים שמבינים או חשים, עוד לא מבינים, עוד לא קוראים, אבל חשים את תקרות הזכוכית ותופסים את 1 מקצתם יתומים כ‘הגדרה עצמית קיומית‘ מחוסר ידיעתם אתהחברה הישראלית דרך שברונה‘ . זהות הוריהם הרוחניים ( האמנות המקומית ) , ואחרים מתוך חוסר קבלתם כהורים חוקיים . שנות השמונים היו בסימן סיום הסדר העולמי הישן המודרניסטי ששרד לאחר מלחמת העולם השנייה, ובייחוד בסימן מותן של האידיאולוגיות הגדולות, המטא- נרטיבים . ההתרחשויות הגאו- פוליטיות העולמיות – סיום המלחמה הקרה, נפילת חומת ברלין, התפרצות מחלת האיידס, עלייתה של תרבות הפאנק – יצרו את סיפור המסגרת של המפנה שבהקשר המקומי הישראלי נתפס כמרחיק לכת, הן בנוגע לקונצנזוס הלאומי ( מלחמת יום הכיפורים, המהפך הפוליטי ב- 1977 , מלחמת לבנון הראשונה, פרשת קו 300 , האנתפאדה ) , והן באשר לאופייה הכלכלי- חברתי של המדינה, שזנחה את תפיסת מדינת הרווחה אל עבר הפרטה וקפיטליזם דורסני . הציונות – שה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב